top of page

გველის ნაკბენის მკურნალობა - გველის ნაკბენის სამკურნალო არსებული ანტიშხამები

27/06/2023

ავტორი: ირინა დათაშვილი

გველის ნაკბენის სამკურნალო არსებული ანტიშხამები

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა პირველი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი სარგებლობის სამიზნე პროდუქტის პროფილები (TPPs) გველის ნაკბენის სამკურნალოდ, ბაზარზე არსებული ანტიშხამების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ეს არის პირველი სახელმძღვანელო ასეთი პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ (WHO) გამოაქვეყნა პირველი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი სარგებლობის სამიზნე პროდუქტის პროფილები (TPPs) გველის ნაკბენის სამკურნალოდ, ბაზარზე არსებული ანტიშხამების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.


ეს არის პირველი სახელმძღვანელო ასეთი პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. TPP არის დოკუმენტი, რომელიც აწვდის მარეგულირებლებს, მწარმოებლებს, მკვლევარებს და შესყიდვების სააგენტოებს არსებით ინფორმაციას კონკრეტული პროდუქტების მინიმალური და ოპტიმალური მახასიათებლების შესახებ კონკრეტული გამოყენების შემთხვევებისთვის, ამ შემთხვევაში, ანტიშხამი, რომელიც გამოიყენება გველის ნაკბენის სამკურნალოდ, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა სახის ქვე-განპირობებით. საჰარის აფრიკული გველები.


TPP-ები გვეხმარება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პროდუქტები შექმნილია და დამზადებულია რისკის ქვეშ მყოფი პოპულაციების კლინიკურ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და არის „გამოყენებისთვის ვარგისი“ – მაგალითად, არის უსაფრთხო, ეფექტური და ადაპტირებული გამოყენების გარემოსთან,

მაღალი ხარისხის ანტიშხამი უზრუნველყოფს საუკეთესო ხელმისაწვდომ მკურნალობას დაახლოებით 5,4 მილიონი ადამიანისათვის, რომლებსაც გველი კბენს ყოველწლიურად. უსაფრთხო, ეფექტურ ანტიშხამს შეუძლია თავიდან აიცილოს გველის ნაკბენით გამოწვეული 83 000-138 000 სიკვდილიდან ბევრი და შეამციროს სერიოზული ინვალიდობის სიმძიმე, რომელიც გავლენას ახდენს კიდევ ათასობით მსხვერპლზე.

„მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო და ეფექტურ ანტიშხამზე წვდომა არის თანასწორობის საკითხი და ეს კრიტიკული სამუშაო წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისათვის, რომ შევძლოთ ეს რეალობად იქცეს“ დოქტორი სოსე ფოლი, WHO გლობალური NTD პროგრამის დირექტორი.


ანტიშხამი დამზადებულია დაახლოებით 130 წლის განმავლობაში, მაგრამ, აღსანიშნავია, რომ აქამდე არ არსებობდა ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეიმუშავონ და დამზადდეს მაღალი ხარისხის პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს უსაფრთხოების, ეფექტურობისა და ფუნქციონალური გამოყენების სწორ მოთხოვნებს.

ოთხი TPP სხვადასხვა ტიპის ჩვეულებრივი ცხოველური პლაზმური ანტიშხამისთვის

პირველი მათგანი განკუთვნილია პროდუქტებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია ფართო გამოყენებისათვის მთელს სუბსაჰარის აფრიკაში, გველის ნაკბენის სამკურნალოდ, მიუხედავად იმისა, თუ რა სახეობის გველის ნაკბენი გამომწვევია. მეორე არის გველის ერთი სახეობის (ან ჯგუფის) ნაკბენის სამკურნალოდ. ორივე ამ კატეგორიის პროდუქტები ამჟამად ბაზარზეა.

დანარჩენი ორი კატეგორია განკუთვნილია პროდუქტებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არსებობს სუბსაჰარის აფრიკაში, მაგრამ მსოფლიოს სხვა ნაწილების მტკიცებულებები ვარაუდობენ, რომ განვითარების შემთხვევაში მათ შესაძლოა სასარგებლო როლი შეასრულონ. პროდუქტის ერთ-ერთი ახალი ტიპია ანტიშხამი, სადაც გველის ნაკბენი ძირითადად იწვევს სინდრომს, რომელსაც დომინირებს ნეიროტოქსიური ეფექტები, ხოლო მეორე განკუთვნილია არანეიროტოქსიური გველის ნაკბენის სინდრომებისთვის, რომლებიც მოიცავს ზემოქმედებას სისხლის შედედებაზე ან ქსოვილის ნეკროზზე პარალიზური ეფექტის გარეშე.

ეს თბოელექტროსადგურები გამიზნულია მწარმოებლებისთვის, მარეგულირებლების, შესყიდვების სააგენტოებისთვის, კლინიკების და მკვლევარებისთვის მითითებების მისაცემად და ხელს შეუწყობს ანტიშხამის ხარისხის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაუმჯობესებას და, შესაბამისად, გველის ნაკბენის უკეთ მკურნალობას.

#drpkhakadze #accreditationge Accreditation Canada representative office in Georgia Giorgi Pkhakadze The World Health Organization has published the first in a series of WHO public-benefit target product profiles (TPPs) for snakebite treatments, in order to improve the quality of antivenoms available in the market. This is the first-ever guidance to improve the quality of such products. https://www.who.int/…/23-06-2023-first-who-guidance-on… Professor Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD #drpkhakadze #გიორგიფხაკაძე #accreditationge Профессор Гиорги Пхакадзе. #ПрофессорПхакадзе

297 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page