top of page

’’აკრედიტაცია კანადა“ სამედიცინო დაწესებულებებს სთავაზობს აკრედიტაციის პროცესის წარმატებით განხორციელებას

Screen Shot 2023-04-05 at 4.41.19 PM.png
Screen Shot 2023-04-05 at 4.31_edited.jpg
Screen Shot 2023-04-05 at 4.31_edited.jpg
Screen Shot 2023-04-05 at 4.41.44 PM.png

როგორ დავიწყოთ აკრედიტაციის მოსაპოვებლად მოსამზადებელი პროცესი: 

აკრედიტაცია კანადის შესახებ:

,,აკრედიტაცია კანადას’' გააჩნია 60 წლიანი გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის სფეროში. იგი წარმოდგენილია 1000+ დარგის ექსპერტისგან, 35+ ქვეყანაში და მსოფლიოს მასშტაბით აკრედიტებული აქვს 12,000 სამედიცინო დაწესებულება.

აკრედიტაცია კანადის გუნდი საქართველოში:

საერთაშორისო გამოცდილების ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდი დაკომპლექტებულია სააკრედიტაციო პროცესის ძირითადი მიმართულებების ექსპერტებისგან, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალპროფესიონალიზმით, აკრედიტაციის პროცესის ექსპერტიზით, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სპეციფიკის ცოდნითა და მრავალფეროვანი უნარებით. აღნიშნული გუნდის წევრები გადამზადებულნი არიან „აკრედიტაცია კანადის“ მიერ მათი სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენი სერვისები:

აკრედიტაცია კანადის ადგილობრივი მრჩევლები  უზრუნველყოფენ ტექნიკურ მხარდაჭერას და ამზადებენ სამედიცინო დაწესებულებებს აკრედიტაციის შეფასების პროცესისთვის. სამედიცინო დაწესებულებისთვის საჭირო კონსულტაციები  ჩატარდება ქართულ ენაზე და დაფარავს აკრედიტაციისათვის საჭირო ძირითად მიმართულებებს. 

 

გუნდი დაგეხმარებათ თქვენს სამედიცინო დაწესებულებაში აკრედიტაციის პროცესის დაჩქარებაში, შესაბამისად დაზოგავთ თქვენს დროსა და ენერგიას. ექსპერტები გამართავენ რეგულარულ შეხვედრებს უშუალოდ თქვენს სამედიცინო დაწესებულებაში წინასწარ შეთანხმებულ დროს.

 

თითოეული კლინიკისათვის გამოიყოფა პირადი მრჩეველი.

ჩვენთან თანამშრომლობის უპირატესობები:

  • ეფექტური კომუნიკაცია და კონსულტაციები ქართულ ენაზე; 

  • ხელმისაწვდომი ფასი;

  • მაქსიმალურად შემჭიდროვებული სააკრედიტაციო პერიოდი;

  • მოქნილი, ეფექტური და ადაპტირებული სააკრედიტაციო სტანდარტები რაც ზოგავს დროს და ქმნის კომფორტს პროცესში;

  • კომუნიკაცია მრჩეველთა გუნდთან 24/7-ზე.

,,აკრედიტაცია კანადას’’ მიერ აკრედიტირებული დაწესებულებებია:

კანადაში

მსოფლიოში

ლაბორატორიები და დიაგნოსტიკური ცენტრები

კარდიოლოგიური დაწესებულებები

  • დაგვიკავშირდით: info@accreditation.ge

  • ჩვენი გუნდი თქვენთან ერთად შეავსებს განაცხადის ფორმას

  • დაახლოებით ერთ კვირაში თქვენ მიიღებთ სახელშეკრულებო წინადადებას

  • ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, იქ გაწერილი პირობების მიხედვით, იწყება აკრედიტაციის მოსამზადებელი პროცესი

ბოლოს სიახლეები ჯანდაცვის სფეროში

ცვლილებები საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში

აკრედიტაცია კანადა მიესალმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებას - „სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების საერთაშორისო აკრედიტაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ (ბრძანება №4/ნ 2023 წლის 26 იანვარი), და მზად არის ხელი შეუწყოს სამედიცინო დაწესებულებებს ამ პროცესში.

 

„აკრედიტაცია კანადა“ შესულია სამინისტროს მიერ ჩამოთვლილ ორგანიზაციათა სიაში (მუხლი 1 ნაწილი 2, პუნქტი ა/ Accreditation Canada).

 

„აკრედიტაცია კანადა“ არის გარე შეფასების განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის აკრედიტაციის მიმნიჭებელი საერთაშორისო ორგანოს - „ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის საერთაშორისო საზოგადოების/გარე შეფასების ასოციაციის“ (International Society for Quality in Health Care/External Evaluation Association (ISQua/ISQuaIEEA) წევრი და მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია, ბოლო განახლება 2022-2026. (ბრძანების მუხლი 1, პუნქტი ა.ა)

 

მინისტრის ბრძანების მე-2 მუხლი განმარტავს, რომ სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია, არაუგვიანეს 2023 წლის 31 დეკემბრისა, სამინისტროს წარუდგინოს შუალედური ინფორმაცია შერჩეულ აკრედიტაციის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების სახით, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულებაში მიმდინარე აკრედიტაციის პროცესს. „აკრედიტაცია კანადა“ ითვალისწინინებს ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს და საქართველოდან განცხადებების მიღება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 1 დეკემბრამდე, რათა ყველა განცხადების შესაბამისი კონტრაქტის დასრულება შესაძლებელი გახდეს მინისტრის ბრძანებაში მითითითებულ ვადებში (2023 წლის 31 დეკემბერი).

 

ზემოთ ხსენებული ბრძანების 1-ლი მუხლის მიხედვით, 2025 წლის 1 იანვრიდან, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ (დანართი №1) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლად განისაზღვროს დაწესებულება, რომელსაც მოპოვებული ექნება საერთაშორისო აკრედიტაცია. ამ პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, „აკრედიტაცია კანადამ“ მიიღო გადაწყვეტილება გაეხსნა ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც არის დაკომპლექტებული უმაღლესი გამოცდილების ქართველი ექსპერტებით, რომლებიც არიან მომზადებულნი „აკრედიტაცია კანადას“ სტანდარტების მიხედვით. ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდი მაქსიმალურად შეამცირებს აკრედიტაციისათვის მოსამზადებელ დროს (ყველა კომუნიკაცია იქნება ქართულ ენაზე, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი გაცემული იქნება მაქსიმუმ 24 საათში, ქართულენოვანი ქოლ-ცენტრი, ოფისები (თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში), პირადი მრჩეველი მიმაგრებული თითოეულ დაწესებულებას, რეგულარული შეხვედრები უშუალოდ დაწესებულებაში), რათა საავადმყოფოებმა შეძლონ გაიარონ აკრედიტაცია 2025 წლის 1 იანვრამდე.

დამტებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით აქ:

Thanks for submitting!

bottom of page