top of page

ბევრი დაავადების აცილება იქნება შესაძლებელი - პანკრეასის სიმსივნეების საწინააღმდეგო თერაპიულმა...

24/05/2023

ავტორი: ირინა დათაშვილი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, ორგანიზაციის - „კანადა აკრედიტაციის“ ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე აცხადებს, რომ როგორც იყო მოსალოდნელი არა ერთი ვაქცინა/წამალი იქნება ხელმისაწვდომი ახლო მომავალში და ბევრი დაავადების აცილება იქნება შესაძლებელი

The technology used in mRNA vaccines to engineer prophylactic interventions for COVID-19, continues accomplishing clinical landmarks in the cancer field. This time, a therapeutic vaccine against neoantigens present in pancreatic tumors has shown excellent results.


Pancreatic cancer is one of the most lethal and more difficult to cure cancers, with high probability of recurrence. The vaccine, named cevumeran, was developed in collaboration with BioNTech. Cevumeran is an individualized neoantigens vaccine based on uridine mRNA–lipoplex nanoparticles.


The researchers at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York synthesized mRNA neoantigens vaccines in real time from surgically resected pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) tumors. Patients began receiving the vaccines intravenously roughly nine weeks after having their tumors removed. They were sequentially administered atezolizumab (an anti-PD-L1 immunotherapy), autogene cevumeran (with up to 20 neoantigens per patient), and a modified version of a four-drug chemotherapy regimen (mFOLFIRINOX, comprising folinic acid, fluorouracil, irinotecan and oxaliplatin).


Vaccine-expanded T cells comprised up to 10% of all blood T cells, re-expanded with a vaccine booster and included long-lived polyfunctional neoantigen-specific effector CD8+ T cells. At 18-month (median follow-up), patients with vaccine-expanded T cells (responders, about half of the cohort) had a longer median recurrence-free survival (not reached) compared with patients without vaccine-expanded T cells (non-responders), which on average relapsed after 13.4 months. One of the responders showed evidence of a tumor in the liver, but it disappeared later. Patients still need to be monitored for longer follow up periods, and still some patients did not respond to the vaccine.


However, most clinicians in the field consider the findings of this stufy an important landmark in the treatment of pancreatic cancer. Recently, another personalized mRNA cancer vaccine developed by Moderna and Merck reduced the risk of relapse in patients who had surgery for melanoma.

როგორც მოსალოდნელი იყო, არა ერთი ვაქცინა/წამალი იქნება ხელმისაწვდომი ახლო მომავალში და ბევრი დაავადების აცილება იქნება შესაძლებელი.
ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება mRNA ვაქცინებში, ინჟინერთა პროფილაქტიკური ჩარევებისთვის, აგრძელებს კიბოს სფეროში კლინიკური ღირსშესანიშნაობების მიღწევას.
ამჯერად, პანკრეასის სიმსივნეების საწინააღმდეგო თერაპიულმა ვაქცინამ შესანიშნავი შედეგი აჩვენა.
პანკრეასის კიბო ერთ-ერთი ყველაზე მომაკვდინებელი და რთულად განკურნებადი სიმსივნეა, განმეორების მაღალი ალბათობით.

ვაქცინა, სახელად cevumeran, BioNTech-თან თანამშრომლობით შეიქმნა.
Cevumeran არის ინდივიდუალური ნეოანტიგენების ვაქცინა, რომელიც დაფუძნებულია ურიდინის mRNA–ლიპოპლექსის ნანონაწილაკებზე.
ნიუ-იორკში Memorial Sloan Kettering Center-ის მკვლევარებმა სინთეზირება მოახდინეს mRNA ნეოანტიგენების ვაქცინების რეალურ დროში ქირურგიულად გამოკვლეული პანკრეასის დუქტალური ადენოკარცინომის (PDAC) სიმსივნეებისგან.
პაციენტებმა დაიწყეს ვაქცინების მიღება ინტრავენურად უხეშად ცხრა კვირის შემდეგ, რაც სიმსივნის ამოღება მოხდა. მათ თანმიმდევრულად ადმინისტრირებული იყო atezolizumab (PD-L1 საწინააღმდეგო იმუნოთერაპია), ავტოგენის ცევუმერანი (20-მდე ნეოანტიგენით თითო პაციენტზე), ოთხ ნარკოტიკული ქიმიოთერაპიის რეჟიმის მოდიფიცირებული ვერსია (mFOLFIRINOX, ფოლინის მჟავა, ფლუორაცილი, ირინოტეკანი და ოქსალიპლატინი).
ვაქცინით გაფართოებული T უჯრედები შეადგენს სისხლის ყველა T უჯრედს 10%-მდე, ხელახლა გაფართოვდა ვაქცინის ბუსტერით და მოიცავს ხანგრძლივ პოლიფუნქციურ ნეოანტიგენ-სპეციფიკური ეფექტორის CD8+ T უჯრედებს. 18 თვეში (მედიანის მიმდევარი), პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ვაქცინით გაფართოებული T უჯრედები (მოპასუხეები, კოჰორტის დაახლოებით ნახევარი) ჰქონდათ უფრო ხანგრძლივი საშუალო განმეორების გარეშე გადარჩენა (არ მიღწეული) პაციენტებთან შედარებით, რომლებსაც არ აქვთ ვაქცინირებული T უჯრედები (არაპასუხები), რომლებიც საშუალოდ 13.4 თვის შემდეგ გადადის. ერთ-ერთმა მოპასუხემ ღვიძლის სიმსივნის მტკიცებულება აჩვენა, თუმცა მოგვიანებით ის გაქრა.
პაციენტებს კვლავ სჭირდებათ მონიტორინგი უფრო ხანგრძლივი შემდგომი პერიოდის განმავლობაში, და ზოგიერთმა პაციენტმა მაინც არ უპასუხა ვაქცინას. თუმცა, ამ სფეროს კლინიცისტთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ამ სტუფის დასკვნები მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობად პანკრეასის კიბოს მკურნალობაში. ცოტა ხნის წინ, მოდერნასა და მერკის მიერ შემუშავებულმა კიდევ ერთმა პერსონალიზებულმა mRNA კიბოს ვაქცინამ შეამცირა რეციდი იმ პაციენტებში, რომლებმაც მელანომის ოპერაცია ჩაიტარეს.


Professor Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD

Профессор Гиорги Пхакадзе. #ПрофессорПхакадзе


5 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page